Ny versjon av Miljødirektoratets nedlastingsportal

Miljødirektoratet lanserte tirsdag 27. september 2016 en ny versjon av nedlastningsportalen for geografiske miljødata. Den nye versjonen inneholder en rekke feilrettinger og forbedringer fra tidligere versjon.

Følgende funksjonalitet er forbedret:


  • Stor forbedring i håndtering av geometri og topologi når data bestilles i SOSI-format.

  • Forbedret håndtering av egenskaper og egenskapsverdier i alle formatene som tilbys.

  • Enklere og raskere nedlasting av landsdekkende data med og uten Svalbard og Jan Mayen.

  • Du kan nå bestille data i GeoJSON, men merk at dette formatet har begrensninger i koordinatsystem.

  • Nytt produkt: Advarsler mot sjømat er tilgjengelig som Filgeodatabase og GeoJSON.

  • Betydelig raskere levering av kartdata, spesielt på bestillinger av store kartutsnitt.

Du kan bestille SOSI, ESRI Geodatabaser og GeoJSON for alle tilgjengelige datasett i valgfritt koordinatsystem. Alle data er fritt tilgjengelig (Norsk Lisens for åpne data). Eksport kan gjøres på grunnlag av fylke/kommune eller utsnitt i kartet. Det er ingen begrensning i hvor store utsnitt du ønsker for uttrekk. Miljødirektoratet vil fortløpende legge ut nye produkter og formater i portalen.


Viktig merknad om GeoJSON: Miljødirektoratet følger IETF sin anbefaling om at GeoJSON bør kun leveres i WGS84 geografisk (ESPG:4326). Alle bestillinger som gjøres i GeoJSON vil derfor leveres i WGS84 geografisk uavhengig av valgt koordinatsystem.


Nettadresse for nedlasningsportal: http://karteksport.miljodirektoratet.no

Publisert
27.09.2016