Karttjeneste forvaltningsplanomrader_hav blir lagt ned

Miljødirektoratet informerer med dette om at forvaltningsplanomrader_hav med alle kartlag blir lagt ned 10. mai 2017.

Dette gjelder følgende kartlag:

- fp_barentshavet
- fp_barentshavet_gml
- fp_nordsjoen
- fp_norskehavet
- fp_barentshavet_grenser
- fp_norskehavet_grenser
- fp_nordsjoen_grenser
- svo_barentshavet
- svo_norskehavet
- svo_nordsjoen

Teknisk informasjon om tjenesten som legges ned finner du her: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/forvaltningsplanomrader_hav

Tjenesten med tilhørende kartlag vil bli erstattet med to nye tjenester, hver med ett kartlag hver. Det vil kun bli publisert kartlag for områdene. De nye tjenestene vil hete:


  • forvaltningsplaner_havomrader:forvaltningsplaner_havomrader_omrade

  • svo:svo_omrade

Nye tjenester vil bli publisert i løpet av 30 dager. De nye tjenestene vil bli annonsert.

Publisert
09.02.2017