Ny karttjeneste for forvaltningsplaner for havområder

Miljødirektoratet oppretter en ny karttjeneste for "Forvaltningsplaner for havområder".

Den nye tjenesten har følgende kartlag:

- forvaltningsplaner_havomrader:forvaltningsplaner_havomrader_omrade
- forvaltningsplaner_havomrader:forvaltningsplaner_havomrader_grense

Tjenesten erstatter tilsvarende tjenester som lå i forvaltningsplanomrader_hav. Den nye karttjenesten leveres som KML, WFS og WMS.

Mer informasjon om karttjenesten finner du her: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/forvaltningsplaner_havomrader

Published
3/13/2017