Ny karttjeneste for særlig verdifulle og sårbare områder (SVO)

Miljødirektoratet oppretter en ny karttjeneste for "Særlig verdifulle og sårbare områder".

Den nye tjenesten har følgende kartlag:

- svo:svo_omrade
- svo:svo_grense

Tjenesten erstatter tilsvarende tjenester som lå i tjenesten forvaltningsplanomrader_hav. Den nye karttjenesten leveres som KML, WFS og WMS.

Mer informasjon om karttjenesten finner du her:https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/svo

Publisert
13.03.2017