Endring i våre karttjenester

Miljødirektoratet oppgraderer den geografiske infrastrukturen, og som en følge av dette vil en del tjenester endre adresse. Det vil også være mindre endringer i egenskaper for tjenestene.

Endringen gjelder i første omgang disse datasettene og tjenestene:


  • Statlig sikra friluftsliv

  • Utvalgte kulturlandskap

  • Verdifulle kulturlandskap

  • Naturvernområder og Foreslåtte naturvernområder - tjeneste: vern


Nye adresser for tjenestene vil være:

  • https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_statlig_sikra/MapServer/WMSServer

  • https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kulturlandskap_utvalgte/MapServer/WMSServer

  • https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kulturlandskap_verdifulle/MapServer/WMSServer

  • https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/MapServer/WMSServer


De nye tjenestene vil være tilgjengelig fra 12.06.2018. De gamle tjenestene vil fortsette å virke fram til 20.08.2018, men innholdet i disse vil ikke bli oppdatert

Følgende tjenester vil utgå fra 20.08.2018:

  • friluftsliv

  • vern_grenser - grensene inngår nå i tjenesten: vern

Publisert
31.05.2018