Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Tjenesten får ny adresse fra 10. desember 2018:

https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/MapServer/WMSServer

Den gamle adressen vil fortsatt fungere. Det er kun mindre endringer i tjenestenGi oss din tilbakemelding
Publisert
30.11.2018