Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Tjenesten får ny adresse fra 10. desember 2018:

WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/MapServer/WMSServer
ArcGIS-Rest:https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/friluftsliv_kartlagt/mapserver

Den gamle adressen vil fortsatt fungere. Det er kun mindre endringer i tjenesten

Publisert
30.11.2018