Endring i karttjenester for Naturtyper

Endring i tjenester for datasettene Viktige naturtyper og Utvalgte naturtyper

Datasett: Viktige naturtyper

Tjenesten naturtyper_naturbase endrer navn til naturtyper_hb13 og får ny url fra 25. januar 2019:

Adresse: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_hb13/MapServer/WMSServer


Ny tjeneste naturtyper_marine_hb19 lanseres 25. januar 2019:

Adresse: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_marine_hb19/MapServer/WMSServer

Tjenesten inneholder marine naturtyper fra dagens tjeneste naturtyper_klasser


Tjenesten naturtyper_klasser avvikles 1. mars 2019


Datasett: Utvalgte naturtyper

Ny adresse for tjeneste: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_utvalgte/MapServer/WMSServer
Gi oss din tilbakemelding
Publisert
30.11.2018