Endringer i karttjenester for Arter

Endringer i karttjenester for datasett Arter funksjonsområder og Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datasett: Arter funksjonsområder
Tjenesten art_naturbase endrer navn til art_funksjon og får ny adresse fra 25. januar 2019:
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/art_funksjon/MapServer/WMSServer


Datasett: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
tjenesten art_prioriterte utgår fra 1. februar 2019 - Bruk tjenesten artnasjonal istedet

Ny adresse for tjenesten artnasjonal fra 25. januar 2019:
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/artnasjonal/MapServer/WMSServerLeave feedback
Published
11/30/2018