Endring i tjenesten for datasett Grunnforurensning

Tjenesten grunnforurensning2 har fått ny adresse

Ny adresse:
WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/grunnforurensning2/MapServer/WMSServer
ArcGIS-Rest: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/grunnforurensning2/MapServer

Den gamle adressen vil fortsette å virkeLeave feedback
Published
1/22/2019