Ny karttjeneste for Naturtyper

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_nin/MapServer/WMSServer?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities

ArcGIS-Rest: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/naturtyper_nin/MapServer

Mer informasjon om datasettet:

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2031

Publisert
02.04.2019