Endring av noen kartlagsnavn i tjenesten artnasjonal

På grunn av oppgradering til ArcGis server 10.7 vil endel kartlag i WMS tjenesten artnasjonal endre navn - da [] ikke lenger godtas.
Endringen vil tre i kraft fra 10. februar.

Følgende kartlag vil endres:
Alle_arter_av_stor_forv_int_[NT]_pkt -> Alle_arter_av_stor_forv_int_NT_pkt
Alle_arter_av_stor_forv_int_[NT]_omr -> Alle_arter_av_stor_forv_int_NT_omr
Alle_arter_av_stor_forv_int_[NT]_omr_punktsymbolisert -> Alle_arter_av_stor_forv_int_NT_omr_punktsymbolisert
Prioriterte_arter_[PA]_pkt -> Prioriterte_arter_PA_pkt
Prioriterte_arter_[PA]_omr_punktsymbolisert -> Prioriterte_arter_PA_omr_punktsymbolisert
Prioriterte_arter_[PA]_omr -> Prioriterte_arter_PA_omr

Publisert
27.01.2020