Ny karttjeneste for Natur i verneområder

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for Natur i verneområder (NiN)

WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern_naturomrader_nin/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

ArcGIS-Rest: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/vern_naturomrader_nin/MapServer

Mer informasjon om datasettet:

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2043

Publisert
23.09.2020