Endring i tjeneste for friluftsområder - kartlagte

Miljødirektoratet har lagt til et nytt kartlag i tjenesten for friluftsområder - kartlagte

Kartlaget inneholder kartleggingsstatus for ulike kommuner. Det er ingen andre endringer i tjenesten

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/friluftsliv_kartlagtGi oss din tilbakemelding
Publisert
18.05.2021