Alle Miljødirektoratets karttjenester er nå i drift igjen

Alle karttjenester fra Miljødirektoratet er nå i drift igjen. Det samme gjelder innsynsløsninger og vår nedlastingsløsning.

Publisert
11.12.2021