Ny bortfallskalkulator for inngrepsfri natur tilgjengelig i Naturbase kart

I Naturbase kart kan du nå få beregnet hvordan nye naturinngrep påvirker eksisterende inngrepsfri natur.

Inngrepsfri natur er naturområder som ligger en kilometer eller mer (i luftlinje) fra tyngre naturinngrep.
Gå til kart.naturbase.no og velg fanen "Analyse". Klikk på "Kalkulator – inngrepsfri natur", og du er i gang.

Publisert
11.03.2022