Endring av tjenesten Laksekart

Kartlaget som viser utløpspunkter for nasjonale laksevassdrag (layer_55) vil bli fjernet fra tjenesten per 6.3.2023. Dette kartlaget formidles nå i tjenesten Anadrome laksefisk.

https://register.geonorge.no/varsler/laksekart-wms/05d45691-fb28-4324-bf02-d61fc4abfc27Gi oss din tilbakemelding
Publisert
06.12.2022