Landformer - Miljødirektoratets instruks er publisert

Landformer - Miljødirektoratets viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging på land. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av LIDAR-data, framfor tradisjonell feltkartlegging. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/miljodirektoratet/b75924b4-5370-4297-8731-2239628cded9

Publisert
21.03.2023