Feedback function doesn't work - use contact service

Vi setter stor pris på tilbakemelding fra brukere av våre datasett og tjenester. Dessverre virker ikke tilbakemeldingsfunksjonen i kartkatalogen. Denne er uansett i ferd med å fases ut. Bruk derfor kontaktskjema for å komme i kontakt med oss

Published
6/14/2023