Endringer i tjenesten for villreinområder

Under Villrein beiteområder er tre kartlag fjernet og erstattet av ett nytt kartlag. Kartlagene villrein_sommer_beite, villrein_host_beite og villrein_beiteomrade er fjernet, og nytt kartlag er villrein_sommer_host_beite.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/25

Publisert
03.11.2023