Kommunestatus for arbeid med planer for friluftslivets ferdselsårer er publisert

Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3070

Published
1/25/2024