DATASETT

Hovedmålsettingen med Fjordkatalogen er å få en enkel og lett tilgjengelig oversikt over de marin-fysiske forholdene i norske fjorder.

Fjordkatalogen deler sjøområdene utenfor fastlands-Norge inn i 5 nivåer: havområder, kystsoner, fjordsystemer, fjorder/sund og deler av fjorder/sund (fjordbassenger). Oseanografiske vurderinger er lagt til grunn for inndelingen. Hvert område i Fjordkatalogen er kartfestet som polygoner og har sin egen unike Fjord-ID. Terskler er kartfestet som linjer og har fått tildelt egne ID koder. Ved siden av den geografiske inndelingen av sjøområdene inneholder Fjordkatalogen en rekke opplysninger om fysiske og kjemiske forhold for hver enhet. Disse opplysningene kan nås via egne faktaark som inngår i tjenesten.

Tema
Hav og kyst
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Fjordkatalogen
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
1 : 50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 14.11.2019 Last ned
Fjorkatalogen på Shape-format. Nedlastningen inkluderer ikke alle egenskapsdata for hver Fjord-ID, kun nøkkelinformasjon. Datasettet eksporteres direkte fra kartserver (on-line).

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Kari Holden
Telefon
+4792089832
Tjenester tilknyttet datasettet