DATASET

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper som som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 og 07.05.2015 (kystlynghei) etter naturmangfold-lovens § 52. De utvalgte naturtypene omfatter:

  • Slåttemark
  • Slåttemyr
  • Kalksjøer
  • Kalk-lindeskog
  • Hule eiker
  • Kystlynghei


Forskriften gjelder ikke innenfor verneområder. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften.

Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
DOK
Dataset owner
Miljødirektoratet
Database
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norge
Precision
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Kontinuerlig
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
5/17/2021 To portal

Leave feedback
Contact
Name
Janne Teigen Braseth
Phone
+4741570376
Services connected to the dataset
More information about the dataset