DATASETT

Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter.

Stoffer: PM10, PM2.5, PAH, CO, CH4, BC.
Dataene er beregnet av Norsk institutt for luftforskning (NILU) med MetVed-modellen.

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge fastland
Presisjon
Oppløsning: 250x250 meter for bolighus. 1x1 km for hytter
Geografisk representasjon
Raster
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
19.05.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss