DATASET

Følsomme områder definert i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 11, jfr. vedlegg 1, punkt 1.2 a

Theme
Pollution
Administrative theme
Priority datasets (INSPIRE)
Dataset owner
Miljødirektoratet
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norge
Precision
Spatial representation
Vector (Lines, Polygons)
Update frequency
Ikke planlagt
Terms
License

Map data downloads

Format Export date Download

Leave feedback
Contact
Name
Lars Christensen