DATASET

Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Datasettet inneholder alle naturområder som siden 2015 er kartlagt etter versjon 2 av NiN ved bruk av Miljødirektoratets automatiserte dataflyt ved kartlegging av natur (NiN dataflyt). Videre inneholder datasettet konverterte data fra kartlegging etter versjon 1 av NiN, utført 2011-2014 med filbaserte leveranser. Datasettet består av polygoner, med enten én eller flere kartleggingsenheter i kartleggingsmålestokk 1:5000 eller 1:20000. Andelen til hver kartleggingsenhet i en sammensatt polygon er oppgitt i 10-deler. Egenskaper er knyttet til den enkelte kartleggingsenhet. Dette vises best i faktaarkene som er lenket opp til hvert naturområde. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge dokumenterer det faglige innholdet. Avgrensningene er jevnt over presise, med god faglig presisjon.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
Dataset owner
Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Database
None
 
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norges fastland
Precision
5-50 meter
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Etter behov
Terms
Miljødirektoratet skal krediteres ved viderebruk.
License

Map data downloads

Format Export date Download

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset
Important information
De viktigste bruksområdene er samlet innsyn og analyse. Til bruk i forvaltning anbefales datasettene Naturtyper – Miljødirektoratets instruks og Natur i verneområder (NiN).