DATASETT

På oppdrag fra direktoratet har Norce nå produsert en første versjon av kart over tidevannssonen for hele Norge. Kartet er produsert ved hjelp av nye satellittdata og nye analysemetoder.

NORCE har i sin metodikk identifisert og kartlagt arealer, hvor lenge områdene er tørrlagt og hvilke naturtyper vi finner der ved hjelp av data fra satellittene Sentinels-1 og 2 i det europeiske Copernicus-programmet. Leveransen inneholder derfor modifiserte data fra disse satellittene.

Naturtypene som ble klassifisert var

* permanent vann
* grunt vann
* bløtbunn
* sandstrand/grusstrand
* fjell
* tang/tare
* land

En videreutvikling av metoden vil etter hvert gi kunne en bedre tilpasning til offisielle naturtypestandarder.

Datasettet som er produsert av NORCE i forbindelse med dette prosjektet. Datasettet er et vedlegg til rapporten og en del av denne leveransen. Dette er ikke et offisielt kartprodukt fra Miljødirektoratet.

Ved bruk av datasettet skal NORCE og Miljødirektoratet krediteres. Datasettet inneholder data fra Copernicus Sentinel-1&2 (2018-2019), prosessert av NORCE.

Hovedrapport:

Haarpaintner, J., Davids, C., Hindberg, H., Arntzen, I., and Borch, N. Satellite-Based National Intertidal-Zone Mapping of Continental Norway with Sentinel-1&2. NORCE Klima Report 1-2021, Norwegian Environment Agency Report M-1994; NORCE—Norwegian Research Centre AS: Bergen, Norway, 2021.

Relaterte rapporter:
Haarpaintner, J. & Davids, C. Mapping Atmospheric Exposure of the Intertidal Zone with Sentinel-1 CSAR in Northern Norway. Remote Sens. 2021, 13, 3354. https://doi.org/10.3390/rs13173354

(Davids, C.; Haarpaintner, J. Mapping intertidal zones using time series of Sentinel-2. Remote Sens., under preparation.)

Tema
Hav og kyst
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Raster
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
GeoTIFF 21.09.2021 Last ned
Datasettet inneholder data knyttet til tidevannssoner for Norge analysert med satellitt. Det vises til informasjon om datasettet for øvrig på vår Kartkatalog.

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Viktige opplysninger
Datasettet er levert som en del av et eksternt utredningsoppdrag hvor målet har vært metodeutvikling. Datasettet skal ikke benyttes i forvaltning av norsk natur.
Mer informasjon om datasettet