DATASET

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. Det vil i tillegg gi en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet
Natur i Norge (NiN). Overvåkingen vil bidra til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser

Theme
Biodiversity
Administrative theme
Dataset owner
Miljødirektoratet
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
1000 tilfeldige ruter i hele Norge
Precision
Spatial representation
Vector (Points, Polygons)
Update frequency
Årlig
Terms
License

Map data downloads

Format Export date Download
filgeodatabase (gdb) 4/11/2022 Download
Datamodell (EA) 4/11/2022 Download
geopackage (gpkg) 4/11/2022 Download

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset
ano