DATASET

Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. Kartleggingen dekker all skogsmark innenfor en prosjektgrense, som også utgjør dekningsområdet for kartleggingen. Øvrig areal innenfor prosjektgrensen er ikke kartlagt. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN) dokumenterer det faglige innholdet, sammen med oppdragsspesifikk instruks for kartleggingen. Avgrensingene er jevnt over presis, med god faglig presisjon.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
Dataset owner
Miljødirektoratet
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norges fastland, innenfor definerte kartleggingsområder (prosjekt)
Precision
1:5000
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Etter behov
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
9/25/2023 To portal

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset
More information about the dataset