DATASET

Datasettet omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. Utgangspunktet er Elvedeltabasen, som ble etablert av Direktoratet for naturforvaltning i 1999, og som har vært publisert på nettstedet elvedelta.no. Etablering som geografisk datasett erstatter denne publiseringen.

Bakgrunnen for datasettet er at elvedelta er en naturtype som kan ha store biologiske verdier, samtidig som naturtypen er svært utsatt for naturinngrep og påvirkninger i form av forurensning, kraftutbygging, utfylling o.l.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
DOK
Dataset owner
Miljødirektoratet
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norges fastland
Precision
1:5000
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Ikke planlagt
Terms
Miljødirektoratet oppgis som kilde til kartet.

Map data downloads

Format Export date Download

Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Contact us
Services connected to the dataset