DATASETT

Datasettet inneholder modellert innsamlingsintensitet for artsgruppene karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge. Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for de respektive artsgruppene definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter).

Tema
Arter
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norges fastland
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Miljødirektoratet skal krediteres som kilde ved gjenbruk av data.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss