DATASETT

Datasettet viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer, som elver og bekker. Analysemetoden er treffsikker, men manglende eller unøyaktige grunnlagsdata kan ha resultert i mangelfulle data i produktet. Arbeid er utført av ekstern konsulent (Norkart AS).

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norges fastland
Presisjon
1:5000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer)
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Miljødirektoratet skal oppgis som kilde til datasettet.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Geodatabase, zippet 01.11.2023 Last ned
Geodatabase med grøftestrukturer per 2016.

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss