DATASETT

Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. De rødlistede naturtypene er identifisert ved hjelp av analyse av data fra basiskartleggingen. Analysen er basert på definisjonen av rødlistet natur, slik de ulike rødlista naturtypene er avgrenset i Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Tema
Vern
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norges fastland
Presisjon
1:5000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Ved viderebruk skal Miljødirektoratet oppgis som kilde.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet