DATASETT

Fjordkatalogen deler sjøområdene utenfor fastlands-Norge inn i 5 nivåer: havområder, kystsoner, fjordsystemer, fjorder/sund og deler av fjorder/sund (fjordbassenger). Oseanografiske vurderinger er lagt til grunn for inndelingen. Hvert område i Fjordkatalogen er kartfestet som polygoner og har sin egen unike Fjord-ID.

Datasettet blir ikke lenger oppdatert

Tema
Hav og kyst
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Fjordkatalogen
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
1 : 50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 15.04.2024 Last ned
Fjorkatalogen på Shape-format. Nedlastningen inkluderer kun nøkkelinformasjon for hver Fjord-ID, .

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet