DATASETT

Forvaltningsplanene har som hensikt å etablere en forvaltning som er helhetlig og økosystembasert. I dette ligger det at all aktivitet i havområdet skal forvaltes i sammenheng innenfor rammer som sikrer at den samlede miljøpåvirkningen ikke blir større enn at økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet bevares.

Datasettet inneholder også den gamle grensen mellom Norge og Russland for forvaltningsplanområdet og tidligere "omstridt sone”.

Tema
Hav og kyst
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen
Presisjon
1 : 50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 19.05.2024 Last ned
Forvaltningsplanområder og særlig verdifulle områder for havområdene i UTM sone 33. Datasettet eksporteres direkte fra kartserver (on-line).