DATASETT

Særlig verdifulle områder inkluderer sårbare naturtyper, viktige gyte og oppvekstområder for fisk, viktige områder for sjøfugl, Eggakanten, polarfronten, iskanten og kystsonen.

Tema
Hav og kyst
Administrativt tema
Datasetteier
Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
Presisjon
1:1.000.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
svo