KARTTJENESTE

Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Brukere er alle som leder eller styrer en innsats mot akutt forurensning – Kystverket for den nasjonale beredskapen, private virksomheter og interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) for mindre tilfelle av akutt forurensning.
Prioriteringskart sjø følger i store trekk metodikken for MOB-Sjø. En viktig forskjell er at visningen av prioriteringskart er basert på rutenett.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Tjenesten gir informasjon om alle aktive miljøressurser innenfor rutens område i inneværende måned. Klikk i kart i en rute vil returnere en tabell med én rad per miljøressurs. Tall i ruter reflekterer antall miljøressurser innenfor den enkelte rute.
Plan månedsvis (1000 meter)
100001 400000 Map Server Legend
Tjenesten gir informasjon om alle aktive miljøressurser innenfor rutens område i inneværende måned. Klikk i kart i en rute vil returnere en tabell med én rad per miljøressurs. Tall i ruter reflekterer antall miljøressurser innenfor den enkelte rute som deler rutens angitte prioritet.
Aksjon månedsvis (1000 meter)
100001 400000 Map Server Legend
Tjenesten gir informasjon om høyest prioriterte miljøressurs innenfor rutens område i inneværende måned.
Oversikt månedsvis (1000 meter)
Map Server Legend
Tjenesten gir informasjon om høyest prioriterte miljøressurs innenfor rutens område per måned i året.
Oversikt år (1000 meter)
Map Server Legend
Tjenesten gir informasjon om alle aktive miljøressurser innenfor rutens område i inneværende måned. Klikk i kart i en rute vil returnere en tabell med én rad per miljøressurs. Tall i ruter reflekterer antall miljøressurser innenfor den enkelte rute.
Plan månedsvis (250 meter)
1 100000 Map Server Legend
Tjenesten gir informasjon om alle aktive miljøressurser innenfor rutens område i inneværende måned. Klikk i kart i en rute vil returnere en tabell med én rad per miljøressurs. Tall i ruter reflekterer antall miljøressurser innenfor den enkelte rute som deler rutens angitte prioritet.
Aksjon månedsvis (250 meter)
1 100000 Map Server Legend
Tjenesten gir informasjon om høyest prioriterte miljøressurs innenfor rutens område i inneværende måned.
Oversikt månedsvis (250 meter)
Map Server Legend
Tjenesten gir informasjon om høyest prioriterte miljøressurs innenfor rutens område per måned i året.
Map Server Legend

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/prioriteringskart_sjo/wms
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring