KARTTJENESTE

Tjenesten viser elv-, innsjø-, kyst- og grunnvannsforekomster med økologisk tilstand eller potensial, kjemisk tilstand, kvantitativ tilstand og risikovurdering for å ikke nå miljømålet innen 2021. Dataene oppdateres etterhvert som nye data lagres i basen.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
1:500000 Map Server Legend
1:3000000 Map Server Legend
Map Server Legend
1:500000 Map Server Legend
1:3000000 Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart2.miljodirektoratet.no/arcgis/services/WMS/Vannforskriften_TilstandPotensialRisiko_OGC/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Datasett brukt i karttjeneste