KARTTJENESTE

Forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Dette omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, og utgjør 10-30 områder i hvert fylke, totalt ca. 300 områder i landet.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Verdifulle kulturlandskap i Norge
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kulturlandskap_verdifulle/mapserver/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Fritt tilgjengelig, men følgende kilde må oppgis ved publisering: Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet (og mnd.år)

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 URLer endret til https://
http:// vil fremdeles fungere
11.06.2018 Ny tjeneste
Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn. Tjenesten har også endret navn
21.01.2013 Nye felt og endrede feltnavn
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn.
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
01.11.2006 Nye tegneregler for kartografi
Endring fra ett symbol for alle områder til klasseinndelt i nasjonalt og regionalt viktige områder
01.10.2003 WMS-tjeneste etablert
Karttjeneste for Statlig sikra kulturlandskap etablert og publisert for Naturbase