SERVICE

Karttjenesten viser opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av utslipp og avfall fra bedriftenes virksomhet.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Industrianlegg (landbasert industri)
Industrianlegg (Landbasert industri)
Map Server Legend
industrianlegg med krav til overvåking

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Map solutions where the service is used

Web map applications

Terms

Terms

Service changes

Date Change
7/5/2018 Lagt til ArcGIS REST tjeneste
1/1/2003 WMS-tjeneste etablert

Leave feedback
Dataset used in service