SERVICE

Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle kartlagte lokaliteter.
Map Server Legend
Viser omriss av kartlagt areal.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha svært høy økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha høy økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha moderat økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha lav økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha svært svært lav økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som ikke er fullstendig kvalitetsvurdert. Dette gjelder lokaliteter av naturtyper uten metodikk for kvalitetsvurdering, samt lokaliteter med svært redusert tilstand.
Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications

Category

Internal categorization
DOK-tjenester

Terms

Terms

Service changes

Date Change
3/20/2019 Tjeneste opprettet

Leave feedback