KARTTJENESTE

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding