KARTTJENESTE

Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø. Vannmiljø er miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 URLer endret til https:// og ArcGIS REST tjeneste lagt til
http:// vil fremdeles fungere
01.01.2012 WMS-tjeneste etablert

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste