Kystlynghei lagt inn som nytt kartlag i kartjenesten for utvalgte naturtyper

7. mai 2015 vedtok Kongen i Statsråd at kystlynghei har status som ny utvalgt naturtype og Miljødirektoratet har lagt inn denne naturtype som et nytt kartlag i karttjenesten for utvalgt naturtyper (naturtyper_utvalgte) fra Naturbase.

De tekniske spesifikasjonene for karttjenesten finner du her

Publisert
28.05.2015