NiN Landskap er tilgjengelig for nedlasting

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsvariasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven.

Datasettet med heldekkende kartleggingsdata for Nordland fylke er nå tilgjengelig for nedlastning. I tillegg er også publisert en karttjeneste (ESRI Rest-tjeneste).

Mer informasjon om datasettet finner du her: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1010

Publisert
16.11.2016