Endringer i WMS-tjenesten for Arter av Nasjonal Forvaltningsinteresse

WMS-tjenesten for Arter av Nasjonal Forvaltningsinteresse vil få noen endringer i tegnforklaringen (legend). Dette skal normalt ikke medføre problemer i WMS-klienter, men vi ønsker likevel å varsle i god tid i forkant. Endringen vil skje 15. Januar 2017. URL til tjenesten vil forbli den samme som i dag.

Mer informasjon om karttjenesten finner du her: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/artnasjonal

Publisert
02.12.2016