New map service showing wild reindeer areas in Norway.

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for villreinområder i Norge.

Den nye tjenesten viser funksjonsområder for villrein i Norge og inneholder nye og oppdaterte data fra Villreindatabasen.

Tjenesten leveres med støtte for WMS og ArcGIS-Rest.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/villreinLeave feedback
Published
2/23/2018