Endringer i karttjenester for Arter

Endringer i karttjenester for datasett Arter funksjonsområder og Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datasett: Arter funksjonsområder
Tjenesten art_naturbase endrer navn til artfunksjon og får ny adresse fra 25. januar 2019:
WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/artfunksjon/MapServer/WMSServer
ArcGIS-Rest: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/artfunksjon/MapServer

Datasett: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
tjenesten art_prioriterte utgår fra 1. februar 2019 - Bruk tjenesten artnasjonal istedet

Ny adresse for tjenesten artnasjonal fra 25. januar 2019:
WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/artnasjonal/MapServer/WMSServer
ArcGIS-Rest: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/artnasjonal/MapServer

Publisert
30.11.2018