New Mapservice for Ramsar

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for Ramsarområder

WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/ramsar/MapServer/WMSServer
ArcGIS-Rest: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/ramsar/MapServer

Mer informasjon om datasettet:

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/ramsarLeave feedback
Published
11/30/2018