KARTTJENESTE

Tjenesten viser norske verneområder med status som Ramsarområder, under den internasjonale Ramsarkonvensjonen

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
31.01.2019 Tjenesten opprettet

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste