Oppdaterte data for Inngrepsfri natur

Miljødirektoratet har lagt ut en tjeneste med oppdaterte data for datasettet Inngrepsfri natur i Norge

Dette er en ny tjeneste med oppdaterte data per januar 2013 og 2018.
Den gamle tjenesten "inon" vil avsluttes 31.12.2019

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Publisert
15.10.2019